การรายงานเบาะแสกับ  ME

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ต่อการกระทำต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ตามนโยบายของ ME ที่ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ ME รายงานให้ ME ทราบถึงการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กร รักษามาตรฐานของจรรยาบรรณ ตลอดจนความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของการบริการให้อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ME จะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใดๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยสุจริตตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ผู้รายงานควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อผู้รายงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ี่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง โดย ME จะเก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ดีผู้รายงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่ผู้รายงานอาจไม่ได้รับทราบความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของธนาคารในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้

การรายงานสามารถทำได้โดย : รายงานผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารทหารไทยจำกัด มหาชน ( TMB ) คลิกที่นี่

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000