โปรโมชั่น ME

ME SURE SMART TAX SAVING

ย้อนกลับ
ME SURE SMART TAX SAVING

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท ต่อกรมธรรม์ และ Central e-voucher มูลค่า 500 บาท ต่อกรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี และ/หรือจนถึงวันที่ได้รับ e-voucher

ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ปีแรก เงินคืน/กรมธรรม์
25,000 - 49,000 บาท                      1,000 บาท 
50,000 - 74,000 บาท 3,000 บาท
75,000 - 99,000 บาท 5,000 บาท
100,000 บาท 7,000 บาท
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้า ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น ภายในวันที่  31 ม.ค. 64 โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  • ธนาคารจะจัดส่ง Central e-voucher มูลค่า 500 บาท ให้กับลูกค้าหลังจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่นภายในวันที่ 31 ม.ค. 64 โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีประกัน ME SURE อยู่ จนถึงวันที่ได้รับ e-voucher และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในวันที่กำหนดในข้อความ SMS ที่ธนาคารแจ้งให้กับลูกค้าทราบเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อรับ e-voucher แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-voucher ให้ใหม่ได้ กรณีได้รับ SMS แล้วไม่ได้ไม่นำมาใช้งาน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เงื่อนไขโปรโมชันและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกัน ME SURE เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ระยะเวลา :

วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร