โปรโมชั่น ME

ME ฉลองครบ 7 ปี ให้คุณรับเงินคืน สูงสุด 7,000 บาท

ย้อนกลับ
ME ฉลองครบ 7 ปี ให้คุณรับเงินคืน สูงสุด 7,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย Speed Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 62  จะได้รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติ และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี

ชำระเบี้ยประกันชีวิต/ปีแรก เงินคืน/กรมธรรม์
25,000 – 49,000 บาท 1,000 บาท
50,000 – 74,000 บาท 3,000 บาท
75,000 – 99,000 บาท 5,000 บาท
100,000 บาท 7,000 บาท
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้า ภายในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ซื้อประกัน ME SURE โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน

 

พิเศษ…รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท

เมื่อคลิกเปิด ME MOVE ผ่าน ME by TMB App ภายในเดือนเดียวกันกับซื้อประกัน ME SURE

 

  • ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้กับลูกค้าภายในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ลูกค้าเปิดบัญชี ME MOVE  โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE อยู่ จนถึงวันที่ได้รับ e-Coupon และสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-Coupon ให้ใหม่ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีได้รับ SMS แล้วไม่ได้กดรับสิทธิ์ เพื่อรับ e-Coupon หรือกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • การโต้แย้ง ต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา :

วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วีดีโอวิธีการสมัคร