โปรโมชั่น ME

โปรโมชั่น ME LOVE YOU MORE

ย้อนกลับ
โปรโมชั่น ME LOVE YOU MORE

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63  จะได้รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี

ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ปีแรก เงินคืน/กรมธรรม์
25,000 – 49,000 บาท 2,000 บาท
50,000 – 74,000 บาท 3,000 บาท
75,000 – 99,000 บาท 5,000 บาท
100,000 บาท 7,000 บาท

 

-    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
-    เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้า ภายในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ซื้อประกัน ME SURE โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
 - โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน

พิเศษ…รับเพิ่มตั๋วหนัง Major e-Coupon ที่นั่งแบบ VIP Seat จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 2,200 บาท ต่อ 1 ท่าน เมื่อคลิกเปิด ME MOVE ผ่าน ME by TMB App ภายในเดือนเดียวกันกับซื้อประกัน ME SURE

-  ธนาคารจะจัดส่งตั๋วหนัง Major e-Coupon ให้กับลูกค้าภายในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ลูกค้าเปิดบัญชี ME MOVE โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE อยู่ จนถึงวันที่ได้รับ e-Coupon และสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-Coupon ให้ใหม่ได้
-  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
-  กรณีได้รับ SMS แล้วไม่ได้กดรับสิทธิ์ เพื่อรับ e-Coupon หรือกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
-  การโต้แย้ง ต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

สาขา Major ที่สามารถใช้ VIP seat ได้ มีดังนี้
1.) Paragon Cineplex                        
2.) Promenade Cineplex                                  
3.) Icon Cineconic
4.) Mega Cineplex                             
5.) Esplanade Cineplex (Ratchadapisak)              
6.) Esplanade Cineplex  (Ngamwongwan-Khea Rai)
7.) East vills Cineplex                        
8.) Korat Cineplex                                              
9.) Central Festival Chiangmai Cineplex
10.) Fashion Island Cineplex                 
11.) Future Park Rangsit                                   
12.) Major Rangsit Cineplex
13.) Blue Port Cineplex                     
14.) Phang-Nga Cineplex                                
15.) Central Festival
16.) Paradise Cineplex                     
17.) Central Festival Hatyai Cineplex
 

ประกัน ME SURE เป็นช่องทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา :

วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วีดีโอวิธีการสมัคร