โปรโมชั่น ME

ME SURE โปรเด็ด 7.7 วันเดียวเท่านั้น

ย้อนกลับ
ME SURE โปรเด็ด 7.7 วันเดียวเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5) ในวันที่ 7 ก.ค. 63 [วันเดียวเท่านั้น] จะได้รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท ต่อกรมธรรม์ พร้อม Central e-voucher มูลค่า 500 บาท พิเศษรับเพิ่ม Central e-voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท ต่อกรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ปีแรก

เงินคืน/กรมธรรม์ + e-voucher รับเพิ่ม e-voucher
25,000 – 49,000 บ. 1,000 บ. + Central 500 บ. Central 300 บ.
50,000 – 74,000 บ. 3,000 บ. + Central 500 บ. Central 500 บ.
75,000 – 99,000 บ. 5,000 บ. + Central 500 บ. Central 800 บ.
100,000 บ. 7,000 บ. + Central 500 บ. Central 1,000 บ.

 

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายในวันที่  31 ต.ค. 63 โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  • ธนาคารจะจัดส่ง Central e-voucher มูลค่า 500 บาท และเพิ่มพิเศษ Central e-voucher สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ME SURE ในวันที่ 7 ก.ค. 63 ให้กับลูกค้าภายในวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น  โดยลูกค้าจะต้องมีประกัน ME SURE อยู่ จนถึงวันที่ได้รับ e-voucher และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในวันที่กำหนดในข้อความ SMS ที่ธนาคารแจ้งให้กับลูกค้าทราบเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อรับ e-voucher แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-voucher ให้ใหม่ได้ กรณีได้รับ SMS แล้วไม่ได้ไม่นำมาใช้งาน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เงื่อนไขโปรโมชันและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกัน ME SURE เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ระยะเวลา :

วันที่ 7 ก.ค. 63 (วันเดียวเท่านั้น)

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร