โปรโมชั่น ME

ซื้อประกัน ME SURE รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

ย้อนกลับ
ซื้อประกัน ME SURE รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิต / ปีแรก เงินคืน / กรมธรรม์
25,000 - 49,000 บาท 1,000 บาท
50,000 - 74,000 บาท 3,000 บาท
75,000 - 99,000 บาท 6,000 บาท
100,000 บาท 10,000 บาท

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ME SURE ผ่านช่องทาง ME by TMB App และชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตระหว่างวันที่ 7 พ.ย – 31 ธ.ค. 61 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย โดยไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันได้

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา :

7 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2561

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน