โปรโมชั่น ME

รับเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท

ย้อนกลับ
รับเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท

รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE สูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ (พ้นระยะการใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต) และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ คลิกดูตารางเงินคืน

  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน

สำหรับลูกค้า ME by TMB ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นกัน

 

รับเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท

เพียงมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE 1,000 บาท โดยจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกัน ME SURE ขั้นต่ำ 25,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ (พ้นระยะการใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต) และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์  
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน

สำหรับลูกค้า ME by TMB ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นกัน

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลา :

1 เม.ย. - 15 พ.ค. 62

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน