โปรโมชั่น ME

เพราะลูกค้า ME ต้องได้มากกว่าเสมอ

ย้อนกลับ
เพราะลูกค้า ME ต้องได้มากกว่าเสมอ

ฟรี ME Happy Buddy set มูลค่า 699 บาท

เพียงเปิดบัญชี ME SAVE ที่ ME PLACE พร้อมฝากเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป และดาวน์โหลด ME by TMB App

สามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ME SAVE ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน ได้แก่

  • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • สมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของคุณ สำหรับผูกกับบัญชี ME SAVE เพื่อโอนออก (ผูกสูงสุดได้ 3 บัญชี)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ

จากนั้นไปยืนยันตัวตนได้ที่ ME PLACE

คลิกเพื่อดู ME PLACE


เปิดบัญชี

เงื่อนไขในการรับ ME Happy Buddy set

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี ME
สงวนสิทธ์ 1 set ต่อ 1 ท่าน
ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และมูลค่านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


**ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีเมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.86% ต่อปี, กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.16% ต่อปี

ระยะเวลา :

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร