โปรโมชั่น ME

เปิดบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

ย้อนกลับ
เปิดบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ME หรือ TMB ผู้ใช้บริการระบบ Android (มีฟังก์ชั่น NFC) เท่านั้น

เพียงดาวน์โหลด ME by TMB App และเปิดบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า  440 บาท

พร้อมรับเพิ่ม!! Combo Set มูลค่า 215 บาท เมื่อเปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกัน

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกค้า ME ,TMB และต้องเปิดบัญชี ME SAVE ด้วย ME by TMB App ภายในวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกัน จะได้รับเพิ่ม Combo Set
  • ธนาคารจะจัดส่ง SMS E- Coupon สำหรับแลกรับตั๋วหนังจำนวน 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ E-Coupon สำหรับแลกรับ Combo Set มูลค่า 215 บาท ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และ ME MOVE อยู่กับธนาคารจนถึงวันที่ทำการจัดส่ง SMS E- Coupon (ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ 1ท่าน ต่อตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ Combo Set 1 เซต มูลค่า 215 บาท ตลอดรายการ
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การโต้แย้ง ต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 60 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

วิธีเปิดบัญชีผ่าน ME by TMB App

ดาวน์โหลด ME by TMB App

**ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีสำหรับบัญชี ME SAVE เมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.31% ต่อปี , กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.87% ต่อปี

 

ระยะเวลา :

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน