ข่าวสาร ME

อ้วน รังสิต ร่วมกิจกรรมเติม “ฟรีน้ำมันเต็มถัง แค่เติมด้วยตัวเอง”

ย้อนกลับ
อ้วน รังสิต ร่วมกิจกรรมเติม “ฟรีน้ำมันเต็มถัง แค่เติมด้วยตัวเอง”
กิจกรรมเติม “ฟรีน้ำมันเต็มถัง แค่เติมด้วยตัวเอง” จาก ME by TMB เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 7.00 – 9.00 น.ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ จำนวน 5 แห่ง ทั่วเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ได้แก่ สาขานางเลิ้ง สาขาเพชรบุรีตัดใหม่  สาขาลาดพร้าว36  สาขาเอกมัย  และสาขาประดิษฐ์มนูธรรม ขาเข้า  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ ME by TMB ที่มีไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับแนวคิดของ ME นั่นคือ กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจหรือเป็นกลุ่มที่เห็นความสำคัญของการลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองเพราะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า ดังนั้นจึงได้เกิดแคมเปญที่จะปลุกความสนใจดังกล่าวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญของการ “ทำเอง...ได้มากกว่า” ซึ่งก็มีผู้ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คัน
 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำถึงแนวคิดและแนวโน้มของวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอใจ สุขใจ และความภูมิใจ ด้วยเพราะสิ่งที่เราได้รับนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราทำเอง ดังนั้นความรู้สึกจึงทดแทนไม่ได้ด้วยการพึ่งพาให้คนอื่นทำให้กิจกรรม  “ฟรีน้ำมันเต็มถัง แค่เติมด้วยตัวเอง” ดังกล่าวเป็นเพียง 1 ในหลากกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆ และได้ผลตอบแทนที่มากกว่า และ ME ก็ต้องการกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่ง ME by TMB ก็จะนำกิจกรรมดีๆ ที่ให้คุณ “ทำเอง..ได้มากกว่า” เช่นนี้มานำเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป
 

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000