รายละเอียดการทำธุรกรรม

ME ให้คุณมากกว่า เพราะเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งการโอนเงินและการใช้งานบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมการโอน ME SAVE (เฉพาะบัญชีที่ผูกไว้)
  • โอนเข้าบัญชี ME MOVE/TMB
ฟรี สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
  • โอนต่างธนาคาร
สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน
ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท
  • โอนผ่านพร้อมเพย์
สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง/วัน
ค่าธรรมเนียม ME MOVE
  • โอนเข้าบัญชี ME SAVE/TMB ของตนเอง
ฟรี สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
  • โอนเข้าบัญชี ME SAVE/ME MOVE/TMB ของบุคคลอื่น
สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง/วัน
(รวมทุกประเภทธุรกรรม)
  • โอนต่างธนาคาร
  • โอนผ่านพร้อมเพย์
  • จ่ายบิล เติมเงิน
ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ฟรี สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค ฟรี สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้าบัญชี ME SAVE หรือ ME MOVE โปรดสอบถามจากธนาคารต้นทางของท่าน สำหรับ TMB โปรดดูภายใต้หัวข้อการทำธุรกรรมในธนาคาร

- การโอนเงินระหว่างบัญชี ME SAVE, ME MOVE และ TMB ของตนเอง จะนับยอดเงินที่ทำธุรกรรมรวมกัน โดยสามารถโอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000