รายละเอียดการโอนเงิน

ME ให้คุณมากกว่า เพราะเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งการโอนเงินและการใช้งานบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมการโอน ME SAVE    
 • โอนทันทีเข้าบัญชี TMB และบัญชี ME MOVE
ฟรี โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
 • โอนต่างธนาคารแบบทันที
โอนได้สูงสุด 2 ล้านบาท / วัน ต่อประเภทการโอน ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท
 • โอนต่างธนาคารแบบวันทำการถัดไป
 • โอนผ่านพร้อมเพย์
โอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง / วัน
ค่าธรรมเนียมการโอน ME MOVE    
 • โอนทันทีเข้าบัญชี TMB และบัญชี ME SAVE
ฟรี โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
 • โอนต่างธนาคารแบบทันที
โอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง / วัน (รวมทุกประเภทการโอน)
 • โอนต่างธนาคารแบบวันทำการถัดไป
 • โอนผ่านพร้อมเพย์
ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ฟรี สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค ฟรี สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE
รายการ ค่าธรรมเนียม
ME SAVE ค่าธรรมเนียม
 • โอนทันทีเข้าบัญชี TMB และบัญชี ME MOVE
ฟรี

เงื่อนไข: โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน

 • โอนต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนต่างธนาคารแบบวันทำการถัดไป
ฟรี

เงื่อนไข: โอนได้สูงสุด 2 ล้านบาท / วัน ต่อประเภทการโอน ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท

 • โอนผ่านพร้อมเพย์
ฟรี

เงื่อนไข: โอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง / วัน

ME MOVE ค่าธรรมเนียม
 • โอนทันทีเข้าบัญชี TMB และบัญชี ME MOVE
ฟรี

เงื่อนไข: โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน

 • โอนต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนต่างธนาคารแบบวันทำการถัดไป
 • โอนผ่านพร้อมเพย์
ฟรี

เงื่อนไข: โอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง / วัน (รวมทุกประเภทการโอน)

ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ฟรี

เงื่อนไข: สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค ฟรี

เงื่อนไข: สำหรับ ME SAVE และ ME MOVE

หมายเหตุ

* รายการโอนจะถูกแบ่งเป็นรายการย่อยๆ ที่มียอดสูงสุดรายการละ 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้าบัญชี ME SAVE หรือ ME MOVE โปรดสอบถามจากธนาคารต้นทางของท่าน
สำหรับ TMB โปรดดูภายใต้หัวข้อการทำธุรกรรมภายในธนาคาร

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน