ขั้นตอนการซื้อประกัน ME SURE (Speed Savings 10/5)

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี ME SAVE

 • สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของ ME SURE ได้ง่ายๆ ผ่าน ME by TMB App
คำนวณเบี้ยประกันผ่านแอป คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่

 • สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของ ME SURE ได้
  หลังจากเปิดบัญชี ME SAVE เสร็จสมบูรณ์ (ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน)
เปิดบัญชี ME SAVE

ขั้นตอนการซื้อ ME SURE
ผ่าน ME by TMB App

Play video

ดูวิดีโอ

 
 

ขั้นตอนการซื้อประกัน ME SURE (Speed Savings 10/5)

 • เริ่มต้น

 • ขั้นที่ 1

 • ขั้นที่ 2

 • ขั้นที่ 3

 • ขั้นที่ 4

 • ขั้นที่ 5

 • เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้น

 

ปัจจุบัน ME SURE มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 และประกันการเดินทาง More Travel

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ME SAVE เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถ Log-in ME by TMB App เพื่อซื้อประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 ได้ง่ายๆ 6 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1 กดปุ่ม “ซื้อประกัน” ในช่อง ME SURE

แอปพลิเคชันจะแสดงประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings และประกันการเดินทาง More Travel เลือกประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 กรอกเบี้ยประกันภัยตามต้องการ

เมื่อกดปุ่ม “คำนวณเบี้ย” หน้าจอจะแสดงรายละเอียดความคุ้มครอง และผลประโยชน์ตามเบี้ยประกันภัยที่คุณระบุ

*เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 25,000 บาท และสามารถเพิ่มเบี้ยประกันได้ทุกๆ 1,000 บาท สูงสุดถึง 100,000 บาท

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 4 ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

กรอกชื่อ – นามสกุล ของผู้รับผลประโยชน์ (สูงสุดได้ 4 คน) พร้อมระบุความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย และอัตราส่วนของผลประโยชน์

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 5 เลือกส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร และชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ลูกค้าสามารถเลือกให้ระบบส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน โดยสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินด้วยการตัดยอดเงินจากบัญชี ME SAVE, ME MOVE หรือตัดจากบัตรเครดิต

เสร็จสมบูรณ์

เสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อประกัน ME SURE (Speed Savings 10/5)

ระบบจะส่งข้อมูลแบบประกัน Speed Savings 10/5 และใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ไปยังอีเมลของคุณ เพื่อยืนยันการซื้อ และเริ่มความคุ้มครองทันที

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาผ่าน ME by TMB App

เอกสารกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ

 

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000