ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

ย้อนกลับ
การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี (Withholding Tax) หรือ หนังสือรับรองภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะจัดส่งให้ลูกค้าครบถ้วนไม่เกินวันที่ 20 ม.ค. 2563 นี้

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง

สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษีของปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2563  เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

1.ช่องทางออนไลน์ 

           เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ และส่งอีเมลไปที่ ME_request@tmbbank.com (อีเมลที่ใช้ส่งต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ) จากนั้นติดต่อไปยัง ME Call Center 02-502-0000 เพื่อทำการยืนยันตัวตน

 

2. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Call Center 

           โทร ME Call Center 02-502-0000 เพื่อแจ้งความประสงค์และยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจากส่งแบบฟอร์มไปให้ท่าน ที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ซึ่งจะต้องกรอกเอกสารและส่งกลับมาที่ ME_request@tmbbank.com

 

3. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Place

           ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

 

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

  • กรณีที่ติดต่อรับเอกสารที่ ME Place ใช้เวลา 3 - 5 วัน
  • กรณีให้จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ใช้เวลา 5-10 วันทำการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 

หมายเหตุ

กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชี ทุกธนาคาร รวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงค์ไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยรับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร