ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

ย้อนกลับ
การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี (Withholding Tax) หรือ หนังสือรับรองภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป คาดว่าจะจัดส่งให้ลูกค้าครบถ้วนไม่เกินวันที่ 20 ม.ค. 2562 นี้

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง

สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษีของปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2562  เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

1.ช่องทางออนไลน์ 

           - เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ และส่งอีเมลไปที่ ME_request@tmbbank.com (อีเมลที่ใช้ส่งต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ) จากนั้นติดต่อไปยัง ME Call Center 02-502-0000 เพื่อทำการยืนยันตัวตน

 

2. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Call Center 

           - โทร ME Call Center 02-502-0000 เพื่อแจ้งความประสงค์และยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจากส่งแบบฟอร์มไปให้ท่าน ที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ซึ่งจะต้องกรอกเอกสารและส่งกลับมาที่ ME_request@tmbbank.com

 

3. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Place

        - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

 

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

       - กรณีที่ติดต่อรับเอกสารที่ ME Place ใช้เวลา 3 - 5 วัน

       - กรณีให้จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ใช้เวลา 5-10 วันทำการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 
 
สำหรับการเสียภาษีบัญชี ME SAVE หากคุณได้รับดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยรับเต็มจำนวนเพื่อนำส่งสรรพากร แต่ “หากได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายของสรรพากร ซึ่งประกาศไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วกัน

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน