ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

ขอเอกสารรายการเดินบัญชี

ย้อนกลับ
ขอเอกสารรายการเดินบัญชี

การขอเอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ดาวน์โหลดไฟล์ PDF และสั่งพิมพ์รายการได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง WWW.MEBYTMB.COM เลือก “รายการเดินบัญชี”

• ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทาง ME by TMB App (เฉพาะระบบ Android)

 

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวไม่ต้องลงนามกำกับใดๆ เพราะระบบได้แสดงข้อความรับรองเอกสารไว้แล้ว ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

       “เอกสารฉบับนี้ จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่ามีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ”

           This statement is computer generated and is valid without any signatory.

 

กรณีที่ต้องการเอกสารที่มีตราประทับธนาคาร สามารถติดต่อได้ที่ ME Place โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000