อย่างอื่นอาจน้อยจนชิน แต่ ดอกเบี้ยอย่ามาน้อย

มากกว่าถ้าเป็น ME ด้วยดอกเบี้ย 4.5 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป
ฝากที่อื่น 1 ปี ดอกเบี้ยเท่ากับฝาก ME แค่ 3 เดือน

เพิ่มเติมคลิก