# ME PromptPay

บริการ “รับ-โอนเงิน” ทางเลือกใหม่
วันนี้ลงทะเบียนง่ายๆ ใช้แค่ “เลขบัตรประชาชน” ผูกบัญชี ME

รายละเอียดเพิ่มเติม

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร