มากกว่าออมทรัพยทั่วไป 4.5 เท่า รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.70%

ไม่มีขั้นต่ำ ฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ