ME PLACE และ TMB | Thanachart เซ็นทรัลเวิลด์ จะย้ายที่ทำการไปที่ ชั้น 4

ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นต้นไป พร้อมให้บริการดังนี้ การขอหนังสือรับรอง, การเปลี่ยนสถานะบัญชี, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว, การยกเลิกใช้งานบัญชี
โดยสาขาชั้น 5 จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 28 เม.ย. 64