ค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝาก ME

ให้คุณมากกว่า เพราะเราไม่คิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี และให้คุณโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โอนกี่ครั้งก็ฟรี ดังนี้
 

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ฟรี -
โอนต่างธนาคาร
  • แบบโอนทันที
  • โอนแบบวันทำการถัดไป
ฟรี โอนได้สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง และ
2 ล้านบาท/วัน /ประเภทการโอน
โอนทันที เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
โอนผ่านพร้อมเพย์ โอนได้สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง/วัน
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค ฟรี -
บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม
ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ฟรี

เงื่อนไข : -

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม
โอนต่างธนาคาร
  • แบบโอนทันที
  • โอนแบบวันทำการถัดไป
ฟรี

เงื่อนไข : โอนได้สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง และ 2 ล้านบาท/วัน /ประเภทการโอน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม
โอนทันที เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ฟรี

เงื่อนไข : โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม
โอนผ่านพร้อมเพย์ ฟรี

เงื่อนไข : โอนได้สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง/วัน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค ฟรี

เงื่อนไข : -

หมายเหตุ

* รายการโอนจะถูกแบ่งเป็นรายการย่อยๆ ที่มียอดสูงสุดรายการละ 50,000 บาท โดยคิดค่าธรรมเนียม ดังอัตราข้างต้น
- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ME โปรดสอบถามจากธนาคารต้นทางของท่าน
สำหรับธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน โปรดดูภายใต้หัวข้อการทำธุรกรรมภายในธนาคาร

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน