ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก ME

ขั้นตอนที่คุณเริ่มเองได้ 24 ชั่วโมง

 • ลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ผ่านเว็บไซต์

  ลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ผ่านเว็บไซต์

  • อ่านรายละเอียด และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
  • การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก จะเพิ่มความสะดวกที่มากขึ้น
  เปิดบัญชี ME
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • ยืนยันตัวตนที่ ME Place

  ยืนยันตัวตนที่ ME Place หรือ สาขา TMB ที่ระบุไว้ภายใน 60 วัน

  • นำเอกสารต่างๆ ไปที่ ME Place หรือสาขา TMB ตามที่ระบุ เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี ME โดยสมบูรณ์
  ME Place
  สาขา TMB ในห้างฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเปิดบัญชีที่ ME Place

 • เริ่มต้น

 • ขั้นที่ 1

 • ขั้นที่ 2

 • ขั้นที่ 3

 • ขั้นที่ 4

 • ขั้นที่ 5

 • เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้น

เริ่มต้นสมัครเปิดบัญชี ME

หน้าแรกของการสมัคร จะระบุเอกสารที่คุณต้องเตรียมในการเปิดบัญชี ME คุณควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดก่อนคลิกตกลง และกดปุ่ม "ยอมรับข้อตกลง" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการลงทะเบียนสมัคร

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1 เลือกวิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก ME

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกที่ช่อง "กรอกข้อมูลใหม่" จากนั้น ตอบแบบสอบถาม กดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อลงทะเบียนต่อ

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน เปิดบัญชี ME

กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ -สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, วันเดือนปีเกิด,วันออกบัตร, วันหมดอายุ, เลขที่หลังบัตรประชาชน เมื่อกรอกสำเร็จเลือก ปุ่ม "ต่อไป" เพื่อลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อ โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกดปุ่ม "ขอรหัส OTP" แล้วนำมากรอกใส่ช่อง "กรอกรหัส OTP"

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3 การกำหนดชื่อผู้ใช้งานและตั้งรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี คือกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริง ซึ่งรหัสผ่านที่ตั้งต้องประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่ และเล็กคละกับตัวเลขเป็นจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 8 หลัก และเมื่อกรอกรหัสผ่านของคุณลงไป Tab ด้านล่างจะแสดงระดับความยากง่ายของรหัสผ่านคุณ จากนั้น กดปุ่ม "ต่อไป"เพื่อลงทะเบียนต่อ

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 4 กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ ได้แก่ อีเมล, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่ทำงาน โดยเลือกที่อยู่ที่คุณสะดวกให้ ME จัดส่งเอกสารให้ในกรณีมีการขอเอกสารหรือหลักฐานรับรองสถานะการเงิน และข้อมูลส่วนตัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายในหน้านี้ และเลือก ปุ่ม "ต่อไป" เพื่อลงทะเบียนต่อ

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 5 ทำการผูกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขั้นนี้ เป็นขั้นตอนในการผูกบัญชีต่างธนาคารที่เป็นชื่อคุณกับ ME ซึ่งบัญชีที่ผูกเป็นบัญชีออมทรัพย์ กด"เพิ่มบัญชี" เลือกธนาคารใดก็ได้ตามรายการธนาคารด้านล่างที่ให้เลือก ซึ่งเมื่อเลือกธนาคารแล้ว จึงกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารที่คุณเลือก โดยสามารถเลือกผูกบัญชีได้สูงสุด 3บัญชี และเมื่อทำรายการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อทำรายการส่วนต่อไปของขั้นนี้


เมื่อเลือกปุ่ม "ต่อไป" ระบบจะแสดงผลหน้าใหม่ ซึ่งยังอยู่ในขั้นที่ 5 โดยจะแสดงข้อมูลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และหากต้องการแก้ไขข้อมูล เลือก "แก้ไข" ในส่วนของข้อมูลนั้นๆ หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อยืนยันข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้นขั้นตอนทางอินเทอร์เน็ต

ระบบจะแสดงผลหน้านี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงทะเบียน ซึ่งถือว่าการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น โดยจะระบุวัน เดือน ปี ที่คุณต้องไปยืนยันตัวตนที่ ME Place ก่อนถูกระบบลบข้อมูลการลงทะเบียน (ภายใน 60 วัน ภายหลังการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์) โดยเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่คุณได้ผูกไว้กับ ME และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ตอนลงทะเบียนกับMEBYTMB.COM ซึ่งคุณสามารถค้นหา ME Place Central World หรือ TMB สาขาใกล้บ้านคุณที่ร่วมรายการ โดยเลือกปุ่ม "ค้นหา ME Place" หรือ "ค้นหา TMB" หรือ "ออกจากระบบ" เพื่อออกจากหน้าการลงทะเบียนของเว็บไซต์


เปิดบัญชี ME

* หากต้องการเปิดบัญชีโดยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ ME Place คลิกที่นี่

คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ME ได้โดยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ ME Place (สาขา ME) เพียงแค่คุณมีการใช้บริการ TMB Internet Banking (TMB Direct)
เปิดบัญชี ME


* หากคุณยังไม่เคยใช้บริการ TMB Internet Banking สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ คลิกที่นี่


* การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก จะเพิ่มความสะดวกที่มากขึ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเปิดบัญชีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ ME Place

 • เริ่มต้น

 • ขั้นที่ 1

 • ขั้นที่ 2

 • ขั้นที่ 3

 • ขั้นที่ 4

 • ขั้นที่ 5

 • ขั้นที่ 6

 • เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้น

เริ่มต้นสมัครเปิดบัญชี ME

หน้าแรกของการสมัคร จะระบุเอกสารที่คุณต้องเตรียมในการเปิดบัญชี ME คุณควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดก่อนคลิกตกลง และกดปุ่ม "ยอมรับข้อตกลง" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการลงทะเบียนสมัคร

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1 เลือกวิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก ME

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกที่ช่อง "ใช้ข้อมูล TMB Internet Banking"

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 กรอกรหัส Log-in TMB internet Banking

กรอกรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) TMB Internet Banking ของคุณ เพื่อดึงข้อมูล และลดข้อมูลในการกรอก จากนั้นเลือกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อลงทะเบียนต่อ


*หากคุณยังไม่เคยใช้บริการ TMB Internet Banking สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่


จากนั้นลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ และตอบแบบสอบถาม กดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อลงทะเบียนต่อ

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝาก ME ซึ่งในส่วนนี้หากต้องการแก้ไข คุณจำเป็นจะต้องไปดำเนินการที่ ME Place


จากนั้นกดปุ่ม "ต่อไป" ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว ซึ่งส่วนนี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลล่าสุดได้ แต่คุณจำเป็นต้องไปยืนยันตัวที่ ME Place หรือ TMB สาขาที่ร่วมรายการ จากนั้นเลือกปุ่ม "ต่อไป"

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 4 กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ

กรอกอีเมล, ที่อยู่สำหรับการติดต่อ, ที่อยู่ที่ทำงานจากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" จากนั้นตอบแบบสอบถาม

 และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 5 ทำการผูกบัญชี

เป็นขั้นตอนในการผูกบัญชีออมทรัพย์ต่างธนาคารที่เป็นชื่อคุณกับ ME กด "เพิ่มบัญชี" เลือกธนาคารใดก็ได้ตามรายการธนาคารด้านล่างที่ให้เลือก ซึ่งเมื่อเลือกธนาคารแล้ว จึงกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารที่คุณเลือก โดยสามารถเลือกผูกบัญชีได้สูงสุด 3 บัญชี และเมื่อทำรายการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อทำรายการส่วนต่อไปของขั้นนี้

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 6 สร้างชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ME

ให้คุณกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ ME โดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริง ซึ่งรหัสผ่านที่ตั้งต้องประกอบไปด้วย อักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่ และเล็กคละ กับตัวเลข เป็นจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 8 หลัก และ เมื่อกรอกรหัสผ่านของคุณลงไป Tab ด้านล่างจะแสดงระดับความยากง่ายของรหัสผ่านคุณ จากนั้น กดปุ่ม "ต่อไป"

เสร็จสมบูรณ์

เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนทางอินเทอร์เน็ต (กรุณารอจนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ)

เมื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อบัญชี และ หมายเลขบัญชีของคุณ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก ME


กรณีลูกค้าได้ทำการผูกบัญชีต่างธนาคาร จะต้องนำเอกสารไปยืนยันตัวตันที่ ME Place หรือสาขา TMB ที่กำหนด ภายใน 60 วัน

* หากต้องการเปิดบัญชีโดยไปยืนยันตัวตนที่ ME Place คลิกที่นี่

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน