ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก ME

ขั้นตอนที่คุณเริ่มเองได้ 24 ชั่วโมง

 • ลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ผ่านเว็บไซต์

  ลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ผ่านเว็บไซต์

  • อ่านรายละเอียด และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
  เปิดบัญชี ME
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • บัญชีออมทรัพย์ชื่อของคุณ ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ (สูงสุดถึง 3 บัญชี)
  • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ตอนลงทะเบียนใน MEBYTMB.COM
 • ยืนยันตัวตนที่ ME Place

  ยืนยันตัวตนที่ ME Place ภายใน 60 วัน

  • นำเอกสารต่างๆ ไปที่สาขาของ ME เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี ME โดยสมบูรณ์
  ME Place ใกล้คุณ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเปิดบัญชี

 • เริ่มต้น

 • ขั้นที่ 1

 • ขั้นที่ 2

 • ขั้นที่ 3

 • ขั้นที่ 4

 • เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้น

เริ่มต้นสมัครเปิดบัญชี ME

หน้าแรกของการสมัคร จะระบุเอกสารที่คุณต้องเตรียมในการเปิดบัญชี ME คุณควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดก่อนคลิกตกลง และกดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการลงทะเบียนสมัคร

เริ่มต้นสมัครเปิดบัญชี ME

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี ME

การลงทะเบียนขั้นที่ 1 กรอกข้่อมูล ได้แก่ ชื่อ - สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, อีเมลที่ใช้ติดต่อ และกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยชื่อผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริง

จากนั้นกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขอรหัส OTP ให้ส่งไปยัง SMS มือถือคุณเพื่อใช้ยืนยันกลับมาที่ระบบ ซึ่งรหัส OTP มีอายุการใช้งานประมาณ 3 นาที เมื่อกรอกรหัสสำเร็จเลือก ปุ่ม “ต่อไป” เพื่อลงทะเบียนต่อ

เปิดบัญชี ME

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 ตั้งรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี คือการตั้งรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านที่ตั้งต้องประกอบไปด้วย อักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่ และเล็กคละกับตัวเลข เป็นจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 8 หลัก และเมื่อกรอกรหัสผ่านของคุณลงไป Tab ด้านข้างจะแสดงระดับความยากง่ายของรหัสผ่านคุณ จากนั้น กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อลงทะเบียนต่อ

ตั้งรหัสผ่าน

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 3 คือการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลการออกบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล และ วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น

ถัดมา กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่ทำงาน โดยเลือกที่อยู่ที่คุณสะดวกให้ ME จัดส่งเอกสารให้ในกรณีมีการขอเอกสารหรือหลักฐานรับรองสถานะการเงิน และกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมลเป็นขั้นตอนสุดท้ายในหน้านี้ จากนั้นเลือกปุ่ม “บันทึกไว้ก่อน” หากไม่สะดวกทำรายการต่อ เพื่อบันทึกข้อมูลที่คุณได้ทำรายการก่อนหน้าให้เรียบร้อย หรือเลือก ปุ่ม “ต่อไป” เพื่อลงทะเบียนต่อ

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 4 ทำการผูกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขั้นที่ 4 เป็นขั้นตอนในการผูกบัญชีต่างธนาคารที่เป็นชื่อคุณกับ ME ซึ่งบัญชีที่ผูกเป็นบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารใดก็ได้ตามรายการธนาคารด้่านล่างที่ให้เลือก ซึ่งเมื่อเลือกธนาคารแล้ว จึงกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารจำนวน 10 หลักของธนาคารนั้นๆ ที่คุณเลือก โดยสามารถเลือกผูกบัญชีได้สูงสุด 3 บัญชี และเมื่อทำรายการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “ต่อไป” เพื่อทำรายการส่วนต่อไปของขั้นนี้

เมื่อเลือกปุ่ม “ต่อไป” ระบบจะแสดงผลหน้าใหม่ ซึ่งยังอยู่ในขั้นที่ 4 โดยจะแสดงข้อมูลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และหากต้องการแก้ไขข้อมูล เลือก “แก้ไข” ในส่วนของข้อมูลนั้นๆ หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่ม “ต่อไป” เพื่อยืนยันข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ทำการผูกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 5 การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตสมบูรณ์

ระบบจะแสดงผลหน้านี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงทะเบียน ซึ่งถือว่าการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น โดยจะระบุวัน เดือน ปี ที่คุณต้องไปยืนยันตัวตนที่ ME Place ก่อนถูกระบบลบข้อมูลการลงทะเบียน (ภายใน 60 วัน ภายหลังการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์) โดยเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่คุณได้ผูกไว้กับ ME และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ตอนลงทะเบียนใน MEBYTMB.COM ซึ่งคุณสามารถค้นหา ME Place สาขาใกล้บ้านคุณ โดยเลือกปุ่ม “ค้นหา ME Place” หรือ “ออกจากระบบ” เพื่อออกจากหน้าการลงทะเบียนของเว็บไซต์


เปิดบัญชี ME

การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตสมบูรณ์

ME เรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณ 24 ชั่วโมง

ME CALL CENTER : 0 2502 0000

WEB CHAT คำถามที่พบบ่อย